data-analyse

Data

Data beheerst ons leven. Een brei die je on-geanalyseerd niks zegt, maar met een goede analyse een hoop kan zeggen. Daarom is het belangrijk dat zowel de voorbereiding met vragen, de verzameling en de analyse goed verlopen. De vraag moet goed en scherp zijn, net als de enquête of interview die je wilt afnemen.

Veldwerk

Heb je hulp nodig met de enquête opstellen, het enquêteren zelf, interviewen of andere vormen van data-verzamelen. Ik help je graag daarbij. Ik heb vele jaren ervaring hierin. Ook het digitaliseren van je enquête behoort tot de mogelijkheid.

Data-analyse

De verzamelde data zegt niks zonder een analyse. Ik kan je helpen van een kleine analyse met Excel tot meer ingewikkelde statistische analyses. Ook is het mogelijk de statistiek wetenschappelijk helemaal uit te pluizen hiervoor werk ik samen met David Hidajattoellah.

Rapportage

De data is geanalyseerd en dan moet het begrijpelijk gerapporteerd worden aan klanten, opdrachtgevers en publiek. Ik kan je helpen met de analyses vertalen in begrijpelijke rapportages, grafieken, tabellen en PowerPoints.

Klanten