beleidsplan, bestuur, ondernemen

Om een organisatie goed te kunnen runnen is het handig om een Beleidsplan te schrijven. Wat voor organisatie je ook hebt. Met een Beleidsplan geef je richting aan waar je organisatie naar toe gaat de komende 3 à 5 jaar zowel voor de medewerkers van de organisatie als de buitenwereld. Een beleidsplan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Huidige situatie
 • Missie
 • Visie
 • Doelstellingen
 • Strategie
 • Toekomst
 • Bestuur

Huidige situatie

In dit onderdeel schets je hoe de organisatie er nu voor staat. Wanneer het opgericht is en met welk doel en wat al behaald is in het kort. Aanbod komen de oprichting, grote veranderingen, successen en bijzonderheden.

Missie

De Missie is het belangrijkste onderdeel van het Beleidsplan, maar ook van de organisatie. De Missie geeft de belangrijkste bestaansredenen en belangrijkste uitgangspunten weer. Het is belangrijk de Missie zo kort, bondig en duidelijk te formuleren zodat voor eenieder duidelijk is waarvoor de organisatie staat.

Visie

De Visie werpt een blik in de toekomst en geeft aan waar de organisatie over een paar jaar wil staan. De Visie is gericht op kort- en middellange termijn doelen. In de Visie staan vaak ook de normen en waarden van de organisatie.

Doelstellingen

Om de Doelstellingen zo duidelijk mogelijk op te stellen wordt vaak gebruikt van SMART. SMART staat voor:

 • S –> Specifiek, Dit betekent dat de doelstellingen zo concreet mogelijk geformuleerd moeten worden.
 • M –> Meetbaar, Het meetbaar moeten zijn dus bijvoorbeeld bij Databeet het aantal nieuwe klanten die door de doelstelling Naamsbekendheid Databeet campagne zijn verworven.
 • A –> Acceptabel, Acceptabel betekent dat er draagvlak moet zijn zowel intern als extern. Denk hierbij aan klanten, werknemers, vrijwilligers en doelgroep.
 • R –>Realistisch, De doelstellingen die worden bedacht moeten bereikbaar zijn en niet luchtkastelen zijn. Een voorbeeld van een niet-realistisch doelstelling zou zijn dat Databeet Microsoft, Google en Apple als klant in hetzelfde jaar zou kunnen bedienen.
 • T –>Tijdgebonden, Een beleidsplan is voor maximaal 3 à 5 jaar dus de doelstelling moet ook binnen deze termijn bereikbaar zijn.

Strategie

Met de Strategie kom je bij de uitvoer van de doelstellingen. Het beste is deze doelstellingen in Projectplan of Jaarplan uit te schrijven, zodat duidelijk wordt hoe die aangepakt zullen worden om gerealiseerd te worden. In het Beleidsplan stip je kort per doel de uitvoer van de doelstelling weer bij strategie.

Bestuur

Dit onderdeel geldt niet voor eenmanszaken en BV. Wel voor Verenigingen, NV’s en Stichtingen. Ideaal bestaat een bestuur uit 5 leden. De meest voorkomende bestuursfuncties zijn:

 • Voorzitter
 • Penningmeester
 • Secretaris
 • Bestuurslid
 • Bestuurslid

Als je deze onderdelen opneemt heb je een goed Beleidsplan die een aantal jaren mee kan. Zo lezend lijkt het makkelijk en zo gepiept, maar dat is het niet. Neem de tijd om vooral de Missie, Visie, strategie en doelstellingen zo goed mogelijk te formuleren, zodat later geen onenigheid kunnen ontstaat waar de organisatie naar toe gaat.

Tips bij opstellen Beleidsplan

 • Neem de tijd
 • Huur iemand in als het je niet lukt door tijd gebrek of kennisgebrek
 • Vernieuw je plan iedere 3 à 5 jaar
 • Creëer binnen je organisatie draagvlak voor je beleidsplan dan wordt de uitvoering ervan makkelijker
 • Bij uitvoer van onderdelen van de beleidsplan maak een Jaarplan of Projectplan

Een goed voorbeeld van een Beleidsplan vind je bij Kennisbank Filantropie.

Beleidsplan Databeet 2017 – 2020

[subscribe2]

Big data data Onderzoek Statistiek

Statistiek en het sociale leven

  Toepassing van statistiek en wiskunde worden veelal geassocieerd met onderwerpen die geschikt zijn voor de natuurwetenschappelijke benadering van onderzoek....
Read More
Statistiek en het sociale leven
Blog data Onderzoek

7 manieren om onder een enquete deelname uit te komen

Niet iedereen zit te wachten om mee te doen aan een enquête. Velen geven een smoes en hopen dan eronderuit...
Read More
7 manieren om onder een enquete deelname uit te komen
Blog data Onderzoek Statistiek

Keuze van survey vragen

In de onderzoekspraktijk wordt vaak gekozen voor een survey. Dit betekent dat vragen moeten worden geformuleerd. Dit lijkt een simpele...
Read More
Keuze van survey vragen
Blog ondernemer Onderzoek

Wat komt er kijken bij het ontwikkelen van een app?

Ontwikkelen van een app? Vorig jaar is de app Reality Keeper die ik samen met Maarten en David heb ontwikkeld...
Read More
Wat komt er kijken bij het ontwikkelen van een app?
Blog data het leven Onderzoek Statistiek

Beslisboom gebruiken om te bepalen waar ik naar toe ga

Keuzes Het leven zit vol keuzes en dit kan stress veroorzaken. Als je een bepaalde keuze maakt sluit dat een...
Read More
Beslisboom gebruiken om te bepalen waar ik naar toe ga
Blog data Onderzoek Statistiek

Willem Ruis-show: welke deur kies ik?

In 1963 is in Amerika de spelshow “Let’s make a deal” voor het eerst uitgezonden op TV. In deze TV-show...
Read More
Willem Ruis-show: welke deur kies ik?
Blog data Onderzoek Statistiek

Wat is statistiek?

Statistiek Statistiek is de wetenschap van kennis opdoen op basis van data. Data zijn numerieke (of kwalitatieve) beschrijvingen en gegevens...
Read More
Wat is statistiek?
Blog Onderzoek Statistiek

Welk type survey kies ik?

Types survey Vragenlijsten worden veel gebruikt om informatie te verzamelen bij onderzoek. Een vragenlijst bestaat echter in vele vormen. Dus...
Read More
Bedrijfseconomie Blog data ondernemer

Administratie als zzp’er

Opzetten administratie Als je een bedrijf opzet moet je administratie doen. Dit kan in het begin overweldigend zijn zeker als...
Read More
Administratie als zzp’er
Bedrijfseconomie Excel

Inzicht in je geld

Inzicht in je geld Wie wil er niet meer inzicht in zijn of haar geld? Weten wat er binnen komt...
Read More
Inzicht in je geld
Big data data Onderzoek Statistiek

De belangrijkste Podcast over data

Als je meer wilt weten over data. Dat kan van analyse, visualiseren tot privacy dan kan je in boeken duiken...
Read More
De belangrijkste Podcast over data
Bedrijfseconomie data Excel ondernemer

Gewerkte uren bijhouden in Excel

Voor de belastingdienst moet je bijhouden hoeveel uur je besteed aan je bedrijf om aan de urencriterium te voldoen. Ook...
Read More
Gewerkte uren bijhouden in Excel
data Excel het leven Onderzoek

Je gezondheid bijhouden in Excel

Heb je soms dat je een tijdje niet goed slaapt? Of stress door werk? Dan is het goed om een...
Read More
Je gezondheid bijhouden in Excel
Bedrijfseconomie Excel ondernemer

Declaratieformulier maken in Excel

Soms moet je kosten declareren bij anderen. Dan is het handig om Excel te gebruiken. Nog handiger is als je...
Read More
Declaratieformulier maken in Excel
Bedrijfseconomie Blog Excel ondernemer

Facturen maken in Excel

Als je geen boekhoudprogramma hebt die facturen maakt. Kan je dit in Word of Excel doen. In Word heb je...
Read More
Facturen maken in Excel
Bedrijfseconomie Blog data ondernemer

Administratie doen in Excel

Als je start heb je waarschijnlijk nog geen boekhoudprogramma of je bent een fan van Excel of zelf bijhouden van...
Read More
Administratie doen in Excel
Blog data Onderzoek Statistiek

Open data, waar vind ik dat?

Open data Open data is vrij beschikbare informatie. Dit is meestal informatie van overheid of semioverheidsinstanties. Vaak is in de...
Read More
Open data, waar vind ik dat?
Bedrijfseconomie data ondernemer Onderzoek

Telefonisch interviewen doen of niet?

Ik beken meteen ik heb een hekel aan de telefoon. Ik handel liever dingen ad per mail of berichtjes. Toch...
Read More
Telefonisch interviewen doen of niet?
Bedrijfseconomie het leven

Briefcorrespondentie, wat voor impact heeft het?

Ik ben het boek I will Always write you back aan het lezen. Ik heb het nog niet uit, maar...
Read More
Briefcorrespondentie, wat voor impact heeft het?
het leven

Soms ben ik een toerist

Ik houd ervan mezelf reiziger te noemen of te zeggen dat ik op reis ben in plaats van mezelf een...
Read More
Soms ben ik een toerist
{"slides_column":1,"slides_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300}
Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *