Netwerken, bestuur, vrijwilligerswerk

Het bestuur bestaat in de beste samenstelling uit minimaal 3 bestuursleden. Er zijn drie vaste bestuursfunctie, deze zijn:

 • Voorzitter
 • Penningmeester
 • Secretaris

Beter is om het bestuur nog uit te breiden met 2 Algemene bestuursleden of ze kunnen afhankelijk van de organisatie een andere naam krijgen, bijvoorbeeld Bestuurder Vrijwilligers. Deze bestuurder is dan verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid in de organisatie.

Samenstellen van het bestuur

Bij het samenstellen van het Bestuur is het handig om sollicitatiegesprekken te voeren en niet alleen familieleden in op te nemen. Een bestuur bestaande uit alleen familieleden wordt niet als een serieuze organisatie gezien en/of als een onafhankelijk bestuur.

Voorzitter

De Bestuurslid Voorzitter is verantwoordelijk voor:

 • Dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee de Organisatie;
 • Leidt de vergadering;
 • Regelt de behandeling van de onderwerpen;
 • Bij ziekte of afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door één van de andere bestuursleden. Vaak wordt deze van tevoren aangewezen om discussie en verwarring te voorkomen.

Penningmeester

De Bestuurslid Penningmeester is verantwoordelijk voor:

 • De penningmeester past op de centen en zoekt de financiële middelen. Hij/Zij vertaalt beleid in geld;
 • Neemt initiatief in het maken van een begrotingsvoorstel en balans, inclusief lange termijnplanning;
 • Is binnen de organisatie de eerstverantwoordelijke voor de liquiditeitspositie van de organisatie;
 • Het bewaken van de begroting en de toegekende budgetten, signaleert afwijkingen t.b.v. de toegekende budgetten en kan voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen;
 • Het financiële beheer voeren: boekhouding, opstellen financieel jaarverslag, en bijhouden van een financieel archief;
 • Het werven van financiële middelen: subsidies, fondsen, donateurs, sponsors, huren, trainingsgelden, deelnemersbijdragen, acties;
 • Zorgdragen voor onkosten- en vrijwilligersvergoedingen voor zover van toepassing;
 • De penningmeester kan bepaalde taken delegeren aan andere bestuursleden, werknemers of vrijwilligers, bijvoorbeeld fondsen en sponsoren werven. De penningmeester blijft wel zelf verantwoordelijk;
 • Binnen elke rechtspersoon stelt een kascommissie of accountant vast of de penningmeester het beheer van de financiën op een verantwoorde wijze heeft uitgevoerd. De kascommissie of accountant is het controleorgaan in de organisatie en geeft na controle haar goedkeuring over het gevoerde financiële beleid. De kascommissieleden worden meestal voor 2 jaar aangesteld. De accountant kan voor langere tijd ingehuurd worden om te controleren.

De Secretaris

De bestuurslid Secretaris is verantwoordelijk voor:

 • Een verantwoord beheer van de secretariële processen van de organisatie;
 • Notuleert bestuursvergaderingen, maakt hiervan verslag en zorgt voor de verspreiding. Dit kan ook uitbesteed worden als daar ruimte voor is. De secretaris blijft eindverantwoordelijke;
 • Houdt de inschrijving bij Kamer van Koophandel actueel;
 • Hij/zij is verantwoordelijk voor het verzamelen, ordenen en op een toegankelijke wijze opbergen van informatie;
 • Het voorbereiden van vergaderingen, in overleg met de voorzitter;
 • De beantwoording van ingekomen post;
 • Het in de gaten houden van de bestuurlijke regels.

Verdeling bestuurstaken

Het is erg belangrijk dat de bestuurstaken goed verdeeld worden over de bestuursleden. Ook bij bestuursleden moet net als voor werknemers of vrijwilligers een goede functiebeschrijving zijn, zodat ieder bestuurslid weet wat zijn/haar taken zijn en wat van hem/haar verwacht wordt. Zorg dat er genoeg bestuursleden zijn. De aantal bestuursleden hang af van de grootte van de organisatie en de aantal taken die het bestuur moet uitvoeren. Zorg dat de inschrijving van de bestuursleden bij de Kamer van Koophandel actueel is. Zorg ook dat er in de statuten staat hoe lang een bestuurder mag zitten. De gangbare norm is 2x 3 jaar zitting in het bestuur.

Beloning

De bestuurders krijgen niet een salaris zoals een werknemer, maar onkostenvergoeding en vacatiegeld. Vacatiegeld is een vergoeding die bestuurders ontvangen voor het vervullen van hun functie. De onkostenvergoeding is voor de kosten die ze maken voor het uitvoeren van hun functie, zoals reiskosten en portokosten.

[subscribe2]

Bedrijfseconomie Excel ondernemer

Declaratieformulier maken in Excel

Soms moet je kosten declareren bij anderen. Dan is het handig om Excel te gebruiken. Nog handiger is als je...
Read More
Declaratieformulier maken in Excel
Bedrijfseconomie Blog Excel ondernemer

Facturen maken in Excel

Als je geen boekhoudprogramma hebt die facturen maakt. Kan je dit in Word of Excel doen. In Word heb je...
Read More
Facturen maken in Excel
Bedrijfseconomie Blog data ondernemer

Administratie doen in Excel

Als je start heb je waarschijnlijk nog geen boekhoudprogramma of je bent een fan van Excel of zelf bijhouden van...
Read More
Administratie doen in Excel
Blog data Onderzoek Statistiek

Open data, waar vind ik dat?

Open data Open data is vrij beschikbare informatie. Dit is meestal informatie van overheid of semioverheidsinstanties. Vaak is in de...
Read More
Open data, waar vind ik dat?
Bedrijfseconomie data ondernemer Onderzoek

Telefonisch interviewen doen of niet?

Ik beken meteen ik heb een hekel aan de telefoon. Ik handel liever dingen ad per mail of berichtjes. Toch...
Read More
Telefonisch interviewen doen of niet?
Bedrijfseconomie het leven

Briefcorrespondentie, wat voor impact heeft het?

Ik ben het boek I will Always write you back aan het lezen. Ik heb het nog niet uit, maar...
Read More
Briefcorrespondentie, wat voor impact heeft het?
het leven

Soms ben ik een toerist

Ik houd ervan mezelf reiziger te noemen of te zeggen dat ik op reis ben in plaats van mezelf een...
Read More
Soms ben ik een toerist
het leven

Van Gogh in Neunen

Deze zomer hoorde ik van twee kanten dat van Gogh vlak bij Eindhoven had gewoond. Herstelreizen deed een dagtocht naar...
Read More
Van Gogh in Neunen
het leven

NS wandelingen in Brabant

Toen ik neerstreek in Brabant werd ik lid van een wandelclub. Zo leer ik mensen en Brabant kennen dacht ik,...
Read More
NS wandelingen in Brabant
het leven ondernemer

En toen was ik reisleider!

3 treinen en een bus moest ik hebben en dan zou ik bij de boot naar Ameland zijn waar mijn...
Read More
En toen was ik reisleider!
het leven

Hoe dicht ben jij bij homelessness?

In december 2017 ging ik eindelijk met Rokus Loopik mee op reis. Weliswaar niet naar New York waar hij het...
Read More
het leven ondernemer

Digitale nomade en dan ben je vrij?

In 2013 toen ik bedacht dat ik wilde gaan reizen, kwam ik het begrip digitale nomade tegen. Ik verdiepte me...
Read More
Digitale nomade en dan ben je vrij?
het leven

Kamperen in de vakantie een Nederlandse traditie die ik volgende keer oversla

Ik heb gewonnen de 2e prijs en mag voor halve prijs naar de Freedom X Fest in de Spaanse Pyreneeën....
Read More
Kamperen in de vakantie een Nederlandse traditie die ik volgende keer oversla
Blog het leven

3 redenen waarom je Schiphol by night wilt overslaan

Ik heb twee keer in mijn leven een vlucht gemist. Beide keren, omdat ik mee ging in de wensen van...
Read More
3 redenen waarom je Schiphol by night wilt overslaan
het leven

Ik wandel effe op blote voeten van Scheveningen naar Zandvoort

Na mijn horror ervaring met hardlopen op het strand was het tijd om kennis te maken met flink wandelen op...
Read More
Ik wandel effe op blote voeten van Scheveningen naar Zandvoort
Blog het leven

Free walking tours met gids

Free walking tour Om meer te weten te komen over de stad waar je bent kun je een tour nemen....
Read More
Free walking tours met gids
het leven ondernemer

10 dingen die ik wil doen voor ik 50 ben

Ik ben in 2017 40 geworden. Veel gedaan in die 40 jaar op aarde. Toch staat er nog veel op...
Read More
2 Replies
10 dingen die ik wil doen voor ik 50 ben
het leven

Hardlopen op zand, nooit, nooit meer!

Toen ik in 2014 terug kwam van Australië maakte ik kennis met een hardloopcoach die wat vrouwen op dinsdagochtend coachte...
Read More
2 Replies
het leven

Wat ik ontdekte aan Eindhoven toen ik er ging wonen

Desperate om een woning te vinden met huur onder de 700 euro per maand schreef ik me overal in. Elk...
Read More
Wat ik ontdekte aan Eindhoven toen ik er ging wonen
het leven

Wandelen, hoe begin je?

Ik wandel nu al 8 jaar lange afstanden. Het is een soort verslaving waar je niet meer vanaf komt. Ik...
Read More
Wandelen, hoe begin je?
{"slides_column":1,"slides_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300}
Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *