Netwerken, bestuur, vrijwilligerswerk

Het bestuur bestaat in de beste samenstelling uit minimaal 3 bestuursleden. Er zijn drie vaste bestuursfunctie, deze zijn:

 • Voorzitter
 • Penningmeester
 • Secretaris

Beter is om het bestuur nog uit te breiden met 2 Algemene bestuursleden of ze kunnen afhankelijk van de organisatie een andere naam krijgen, bijvoorbeeld Bestuurder Vrijwilligers. Deze bestuurder is dan verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid in de organisatie.

Samenstellen van het bestuur

Bij het samenstellen van het Bestuur is het handig om sollicitatiegesprekken te voeren en niet alleen familieleden in op te nemen. Een bestuur bestaande uit alleen familieleden wordt niet als een serieuze organisatie gezien en/of als een onafhankelijk bestuur.

Voorzitter

De Bestuurslid Voorzitter is verantwoordelijk voor:

 • Dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee de Organisatie;
 • Leidt de vergadering;
 • Regelt de behandeling van de onderwerpen;
 • Bij ziekte of afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door één van de andere bestuursleden. Vaak wordt deze van tevoren aangewezen om discussie en verwarring te voorkomen.

Penningmeester

De Bestuurslid Penningmeester is verantwoordelijk voor:

 • De penningmeester past op de centen en zoekt de financiële middelen. Hij/Zij vertaalt beleid in geld;
 • Neemt initiatief in het maken van een begrotingsvoorstel en balans, inclusief lange termijnplanning;
 • Is binnen de organisatie de eerstverantwoordelijke voor de liquiditeitspositie van de organisatie;
 • Het bewaken van de begroting en de toegekende budgetten, signaleert afwijkingen t.b.v. de toegekende budgetten en kan voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen;
 • Het financiële beheer voeren: boekhouding, opstellen financieel jaarverslag, en bijhouden van een financieel archief;
 • Het werven van financiële middelen: subsidies, fondsen, donateurs, sponsors, huren, trainingsgelden, deelnemersbijdragen, acties;
 • Zorgdragen voor onkosten- en vrijwilligersvergoedingen voor zover van toepassing;
 • De penningmeester kan bepaalde taken delegeren aan andere bestuursleden, werknemers of vrijwilligers, bijvoorbeeld fondsen en sponsoren werven. De penningmeester blijft wel zelf verantwoordelijk;
 • Binnen elke rechtspersoon stelt een kascommissie of accountant vast of de penningmeester het beheer van de financiën op een verantwoorde wijze heeft uitgevoerd. De kascommissie of accountant is het controleorgaan in de organisatie en geeft na controle haar goedkeuring over het gevoerde financiële beleid. De kascommissieleden worden meestal voor 2 jaar aangesteld. De accountant kan voor langere tijd ingehuurd worden om te controleren.

De Secretaris

De bestuurslid Secretaris is verantwoordelijk voor:

 • Een verantwoord beheer van de secretariële processen van de organisatie;
 • Notuleert bestuursvergaderingen, maakt hiervan verslag en zorgt voor de verspreiding. Dit kan ook uitbesteed worden als daar ruimte voor is. De secretaris blijft eindverantwoordelijke;
 • Houdt de inschrijving bij Kamer van Koophandel actueel;
 • Hij/zij is verantwoordelijk voor het verzamelen, ordenen en op een toegankelijke wijze opbergen van informatie;
 • Het voorbereiden van vergaderingen, in overleg met de voorzitter;
 • De beantwoording van ingekomen post;
 • Het in de gaten houden van de bestuurlijke regels.

Verdeling bestuurstaken

Het is erg belangrijk dat de bestuurstaken goed verdeeld worden over de bestuursleden. Ook bij bestuursleden moet net als voor werknemers of vrijwilligers een goede functiebeschrijving zijn, zodat ieder bestuurslid weet wat zijn/haar taken zijn en wat van hem/haar verwacht wordt. Zorg dat er genoeg bestuursleden zijn. De aantal bestuursleden hang af van de grootte van de organisatie en de aantal taken die het bestuur moet uitvoeren. Zorg dat de inschrijving van de bestuursleden bij de Kamer van Koophandel actueel is. Zorg ook dat er in de statuten staat hoe lang een bestuurder mag zitten. De gangbare norm is 2x 3 jaar zitting in het bestuur.

Beloning

De bestuurders krijgen niet een salaris zoals een werknemer, maar onkostenvergoeding en vacatiegeld. Vacatiegeld is een vergoeding die bestuurders ontvangen voor het vervullen van hun functie. De onkostenvergoeding is voor de kosten die ze maken voor het uitvoeren van hun functie, zoals reiskosten en portokosten.

[subscribe2]

Big data data Onderzoek Statistiek

Statistiek en het sociale leven

  Toepassing van statistiek en wiskunde worden veelal geassocieerd met onderwerpen die geschikt zijn voor de natuurwetenschappelijke benadering van onderzoek....
Read More
Statistiek en het sociale leven
Blog data Onderzoek

7 manieren om onder een enquete deelname uit te komen

Niet iedereen zit te wachten om mee te doen aan een enquête. Velen geven een smoes en hopen dan eronderuit...
Read More
7 manieren om onder een enquete deelname uit te komen
Blog data Onderzoek Statistiek

Keuze van survey vragen

In de onderzoekspraktijk wordt vaak gekozen voor een survey. Dit betekent dat vragen moeten worden geformuleerd. Dit lijkt een simpele...
Read More
Keuze van survey vragen
Blog ondernemer Onderzoek

Wat komt er kijken bij het ontwikkelen van een app?

Ontwikkelen van een app? Vorig jaar is de app Reality Keeper die ik samen met Maarten en David heb ontwikkeld...
Read More
Wat komt er kijken bij het ontwikkelen van een app?
Blog data het leven Onderzoek Statistiek

Beslisboom gebruiken om te bepalen waar ik naar toe ga

Keuzes Het leven zit vol keuzes en dit kan stress veroorzaken. Als je een bepaalde keuze maakt sluit dat een...
Read More
Beslisboom gebruiken om te bepalen waar ik naar toe ga
Blog data Onderzoek Statistiek

Willem Ruis-show: welke deur kies ik?

In 1963 is in Amerika de spelshow “Let’s make a deal” voor het eerst uitgezonden op TV. In deze TV-show...
Read More
Willem Ruis-show: welke deur kies ik?
Blog data Onderzoek Statistiek

Wat is statistiek?

Statistiek Statistiek is de wetenschap van kennis opdoen op basis van data. Data zijn numerieke (of kwalitatieve) beschrijvingen en gegevens...
Read More
Wat is statistiek?
Blog Onderzoek Statistiek

Welk type survey kies ik?

Types survey Vragenlijsten worden veel gebruikt om informatie te verzamelen bij onderzoek. Een vragenlijst bestaat echter in vele vormen. Dus...
Read More
Bedrijfseconomie Blog data ondernemer

Administratie als zzp’er

Opzetten administratie Als je een bedrijf opzet moet je administratie doen. Dit kan in het begin overweldigend zijn zeker als...
Read More
Administratie als zzp’er
Bedrijfseconomie Excel

Inzicht in je geld

Inzicht in je geld Wie wil er niet meer inzicht in zijn of haar geld? Weten wat er binnen komt...
Read More
Inzicht in je geld
Big data data Onderzoek Statistiek

De belangrijkste Podcast over data

Als je meer wilt weten over data. Dat kan van analyse, visualiseren tot privacy dan kan je in boeken duiken...
Read More
De belangrijkste Podcast over data
Bedrijfseconomie data Excel ondernemer

Gewerkte uren bijhouden in Excel

Voor de belastingdienst moet je bijhouden hoeveel uur je besteed aan je bedrijf om aan de urencriterium te voldoen. Ook...
Read More
Gewerkte uren bijhouden in Excel
data Excel het leven Onderzoek

Je gezondheid bijhouden in Excel

Heb je soms dat je een tijdje niet goed slaapt? Of stress door werk? Dan is het goed om een...
Read More
Je gezondheid bijhouden in Excel
Bedrijfseconomie Excel ondernemer

Declaratieformulier maken in Excel

Soms moet je kosten declareren bij anderen. Dan is het handig om Excel te gebruiken. Nog handiger is als je...
Read More
Declaratieformulier maken in Excel
Bedrijfseconomie Blog Excel ondernemer

Facturen maken in Excel

Als je geen boekhoudprogramma hebt die facturen maakt. Kan je dit in Word of Excel doen. In Word heb je...
Read More
Facturen maken in Excel
Bedrijfseconomie Blog data ondernemer

Administratie doen in Excel

Als je start heb je waarschijnlijk nog geen boekhoudprogramma of je bent een fan van Excel of zelf bijhouden van...
Read More
Administratie doen in Excel
Blog data Onderzoek Statistiek

Open data, waar vind ik dat?

Open data Open data is vrij beschikbare informatie. Dit is meestal informatie van overheid of semioverheidsinstanties. Vaak is in de...
Read More
Open data, waar vind ik dat?
Bedrijfseconomie data ondernemer Onderzoek

Telefonisch interviewen doen of niet?

Ik beken meteen ik heb een hekel aan de telefoon. Ik handel liever dingen ad per mail of berichtjes. Toch...
Read More
Telefonisch interviewen doen of niet?
Bedrijfseconomie het leven

Briefcorrespondentie, wat voor impact heeft het?

Ik ben het boek I will Always write you back aan het lezen. Ik heb het nog niet uit, maar...
Read More
Briefcorrespondentie, wat voor impact heeft het?
het leven

Soms ben ik een toerist

Ik houd ervan mezelf reiziger te noemen of te zeggen dat ik op reis ben in plaats van mezelf een...
Read More
Soms ben ik een toerist
{"slides_column":1,"slides_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300}
Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *