Types survey

Vragenlijsten worden veel gebruikt om informatie te verzamelen bij onderzoek. Een vragenlijst bestaat echter in vele vormen. Dus als je survey-onderzoek doet dan sta je voor de keuze van welk type survey je kiest. Je kunt kiezen tussen een kwalitatieve en een kwantitatieve survey, maar ook wat betreft de methode om de survey uit te zetten zijn er meerdere opties.

Enkele opties zijn een internet survey of juist een survey via de mail. Elke methode heeft voor- en nadelen. Het is dus belang om te weten wat de voordelen en nadelen zijn van verschillende manieren van uitzetten van een survey. Op basis van deze informatie kun je een weloverwogen keuze maken ten aanzien van de meest geschikte methode van uitzetten.

Internet survey en mail survey

Er zijn verschillende aspecten die van belang zijn bij de keuze van een bepaald type survey. Hierbij kan worden gedacht aan kosten, tijdsduur voor het verzamelen van data, complexiteit van de survey, lengte van de survey en of het type survey geschikt is voor sensitieve onderwerpen.

Kosten

Een belangrijke vraag bij de keuze van een bepaald type survey is de kosten van een bepaald type survey. De kosten voor een internet survey zijn zeer laag aangezien je de survey slechts eenmaal hoeft te maken en daarna kan de survey online worden ingevuld door de respondenten. Bovendien hoef je de data niet meer in te voeren aangezien de software waarmee de survey is gemaakt doet dit automatisch. De kosten van een mail survey zijn ook laag maar vergeleken met een internet survey zijn de kosten van een mail survey hoger dan een internet survey. Één van de redenen hiervoor is dat de data die verzameld wordt nog moet worden ingevoerd.

Verzamelen van data

Als je survey uitzet is het ook van belang om te weten hoeveel tijd het neemt om data te verzamelen. Er kan met een internet survey in korte of zeer korte tijd data worden verzameld. De data kan worden verzameld in een periode van 1 tot 3 weken. Een mail survey daarentegen vergt veel of zelfs zeer veel tijd. De reden hiervoor is dat bij een mail survey vaak nog meerdere malen herinneringsmails moeten worden gestuurd alvorens de survey wordt ingevuld door een respondent. Dit betekent dat de tijd voor het verzamelen van data aanzienlijk toeneemt. Het verzamelen van data bij een mail survey neemt minimaal 10 weken.

Lengte van survey

Een ander aspect is de lengte van de survey. In veel gevallen wil je veel informatie verzamelen. Het is dan goed te weten welk type survey het meest geschikt is. Een internet survey mag niet meer dan 15 minuten nemen om in te vullen. Een internet survey moet dus kort zijn. Een mail survey daarentegen kan veel langer zijn. Deze kan 4 tot en met 12 pagina’s omvatten. Een internet survey is dus geschikt als je weinig informatie wil verzamelen. Als je echter meer data wil verzamelen dan is een mail survey veel meer geschikt.

Complexiteit van survey

Het onderwerp van de vragen voor de survey kan complex of juist zeer eenvoudig zijn. Dit heeft consequenties voor de complexiteit van de survey. Het is dan ook van belang om te weten welk type survey het meeste geschikt is uitgaande van de complexiteit van de survey. Een mail survey impliceert dat er sprake is van een lage complexiteit van de survey. De complexiteit van de internet survey kan daarentegen hoog zijn.

Sensitieve onderwerpen

Het onderwerp wat je wil onderzoeken met een survey kan zeer sensitief zijn. Het is dan essentieel om een type survey te kiezen die geschikt is voor het sensitieve onderwerp. Je wil uiteraard voorkomen dat een survey omwille van het sensitieve onderwerp niet wordt ingevuld. Een mail survey is zeer geschikt voor een onderzoek naar zeer sensitieve onderwerpen. Een internet survey daarentegen is niet geschikt voor onderzoek naar sensitieve onderwerpen.

Vragen

Als je een type survey kiest dan moet je o.a. volgende vragen stellen:

Wat zijn de kosten van het type survey?

Hoeveel tijd neemt het om data te verzamelen?

Hoe lang kan de survey zijn?

Hoe complex kan de survey zijn?

Is het type survey geschikt voor een sensitief onderwerp?

 

 

Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *