Toepassing van statistiek en wiskunde worden veelal geassocieerd met onderwerpen die geschikt zijn voor de natuurwetenschappelijke benadering van onderzoek. Dit betekent dat het niet geassocieerd wordt met sociale wetenschappen of sociale onderwerpen.

Statistiek, wiskunde en taalkunde

Wiskunde en statistiek hebben echter nieuwe inzichten gebracht in de biologie en de taalkunde. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de zogeheten computationele taalkunde. Dit heeft geleid tot bijvoorbeeld een woordenlijst van de 5000 meest gebruikte Nederlandse woorden. Op basis van deze woordenlijst zijn lesmethoden voor Nederlands en Nederlands als 2e taal ontwikkeld.

Statistiek, wiskunde en biologie

In de biologie heb je de zogeheten systeembiologie. Deze richting van de biologie heeft volgens prof van der Greef, pionier van de Nederlandse systeembiologie te maken met aandacht voor de organisatie en communicatie binnen systemen, waarin integratie van disciplines voorop staat.

Er kan dan worden gedacht aan onderzoek naar ziekten, genen, cellen, metabolieten en eiwitten. Systeembiologen hebben onderzoek gedaan naar MS (Multiples Sclerosis). Hieruit blijkt dat MS al vroeg te onderscheiden is van andere ziekten van het centrale zenuwstelsel.

Statistiek, wiskunde en sekse ongelijkheid

Wiskunde kan echter ook worden toegepast het voorspellen van bepaalde fenomenen. Dit is momenteel is opkomend fenomeen. Denk aan grote bedrijven zoals Google en Facebook die bezig zijn met het ontwikkelen van een algoritme voor diagnostiek van depressie op basis van woorden.

Onlangs is er een onderzoek gepubliceerd waarbij wiskunde en statistiek is toegepast op het voorspellen van het succes van actrices en acteurs in showbusiness. De onderzoekers (Williams, Lacasa & Latora, 2019) hebben de carrières van 1,512,742 acteurs en 896,029 actrices wereldwijd van 1888, de dag dat de eerste film is gemaakt, tot 2016. Op basis van deze informatie is het succes van acteurs en actrices voorspeld.

Sekse-ongelijkheid

Uit dit onderzoek blijkt dat de patronen in de data in hoge mate verschillen wat betreft acteurs en actrices. Als een carrière in acteren langer dan 1 jaar duurt dan is de lengte van de carrière van actrices korter dan deze van acteurs. Hieruit blijkt dat er sprake is van sekse ongelijkheid wat betreft het succes van acteurs en actrices.

Rijk-wordt-rijker-effect

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat het aantal rollen wordt bepaald door een rijk-wordt-rijker-fenomeen. Dus: de meest bekende acteurs krijgen de meeste rollen. Dit is op zich een voor de hand liggend resultaat. Het is echter des te meer fascinerend omdat het rijk-wordt-rijker-effect een gevolg zijn van toevallige en onvoorspelbare gebeurtenissen welke versterkt worden. Dit betekent dat het success van een acteur of actrice niet zozeer bepaald wordt door hun talent maar door omstandigheden. Dit is het zogenaamde network-effect.

Sociale kwesties en statistiek

Het onderzoek heeft geleid tot meer inzicht in de onderliggende sociale dynamiek in showbusiness en trekt de eerlijkheid van het systeem in showbusiness in twijfel. Uit de genoemde onderzoeken blijkt dat wiskunde en statistiek heel geschikt zijn voor het blootleggen van patronen in sociale systemen en systemen op de arbeidsmarkt.

Het kan patronen blootleggen die niet kunnen worden blootgelegd met kwalitatief onderzoek. Bovendien geeft het inzicht in longitudinale patronen en kan groepen vergelijken met elkaar. Hierdoor kunnen sekseverschillen, sekseongelijkheid en andere discriminerende patronen worden onderzocht. De mogelijkheden van statistische analyse wat betreft het onderzoeken van sociale zaken en sociale wetenschap is eindeloos.

Als je hele grote datasets kun je patronen en structuren ontdekken die op  geen enkele andere kunnen worden blootgelegd. Deze zogeheten Big Data kan bijdragen aan associaties tussen vele variabelen en kan bepalen welke factoren bijdragen aan bijvoorbeeld stigmatisering, kans op een succesvol bedrijf, kans op het vinden van een baan.

Als je meer interesse hebt in statistiek en Big Data dan is onze online cursus Big Data iets voor jou. Deze cursus zal worden aangeboden vanaf september 2019. Deze online cursus gaat o.a. in op welke Big Data statistische analyses er zijn en hoe je deze kan toepassen.

Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *